O nas

P.H.U. „Complex” została założona 22.02.1980r. Firma wykonuje szeroki wachlarz robót budowlanych zarówno w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej jak i w obiektach zabytkowych, sakralnych i miejsc pamięci narodowej. W czasie długoletniej działalności wykonała szereg obiektów budowlanych trudnych pod względem techniczno – budowlanym w szczególności przy budowie i renowacji obiektów o charakterze upamiętniającym historię miasta na terenie Żor, jak również miastach i gminach województwa Śląskiego i Czech. Zaliczyć do nich możemy renowacje kościołów, pomników, kapliczek, murów obronnych, tablic pamiątkowych i obelisków.
Kierownictwo firmy wdraża najnowsze technologie konserwatorskie, które wykorzystane są przy realizacji obiektów o walorach historycznych. Niezależnie od powyższego firma wykonuje również budynki jednorodzinne „pod klucz” oraz budynki użyteczności publicznej.
Do ważniejszych zadań, które wykonała firma należą roboty adaptacyjne 22 mieszkań socjalnych w budynku byłego ZWUS -u, roboty remontowe w zasobach mieszkaniowych ZBM-u. Wykonano roboty remontowo – modernizacyjne w Hotelu Żory oraz w obiektach szkół i przedszkoli. Modernizacja laboratorium bakteriologicznego w MZOZ.
W chwili obecnej firma wykonuje prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.
Firma posiada certyfikat Polskiej Akademii CERT ISO 9001, 14001, 18001.

Kontakt

Żory, ul. Owocowa 1
telefon: +48 501 704 363
lub +48 32 43 45 888
email: complex@complex.biz.pl