Brama Górna

Brama Górna odsłonięta 2004 r wykona jest z piaskowca oraz konstrukcji metolowej.