Pomnik pomordowanych żołnierzy i policjantów

Pomnik pomordowanych żołnierzy i policjantów , Ostaszków Miednoje Harków.