Pomnik więźniów KL Auschwitz – Birkenau

pomnik więźniów KL Auschwitz – Birkenau poświęcony ofiarom zbrodni NKWD przy ul. Wodzisławskiej.